Золива Лтд.

Вие сте тука: Почетна » Контакт
Недела, 16 Јун 2019
# Позиција Име Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Производство Зоран Стојаноски 02 3095-930 078 252-886 02 3174-104
2 Комерцијала Љубинка Стојаноска 02 3095-930 070 277-754 02 3174-104
3 Финансии Менка Тренеска 02 3174-104 070 376-171 02 3174-104
4 Комерцијала Исток Валентин Лазаревски 02 3095-930 078 252-887 02 3095-930
5 Комерцијала Скопје Драган Гроздановски 02 3095-930 078 252-885 02 3095-930
6 Комерцијала Запад Ѓорги Савевски 02 3095-930 078 252-889 02 3095-930
7 Маркет Зелен Пазар Валентина Смилевска 02 3095-930 02 3095-930